Spotkanie wolontariuszy w ZS Szerzyny

Spotkanie wolontariuszy w ZS Szerzyny w dniu 17.02.2015
15:30 – szkolenie dla wolontariuszy
16:15 – dyskoteka

Zapraszamy!

stat4u