Zajęcia terapii zajęciowej w ZS Olszyny

Zajęcia terapii zajęciowej w ZS Olszyny dnia 19.02.2015
od godziny 10:00 – 14:00
1. Zajęcia plastyczno – techniczne
2. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na siłowni
3. Zajęcia kulinarne
4. Gry i zabawy ruchowe

stat4u