Szkolenie z zakresu tworzenia oferty

Szkolenie  z zakresu tworzenia oferty, procedur przeprowadzania konkursów ofert i realizacji zadań publicznych.

 

W dniach 17-18 kwietnia, dzięki zaproszeniu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Zarząd naszego Stowarzyszenia, wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami z całego województwa, ( byli to przedstawiciele różnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego)  uczestniczył w warsztatach szkoleniowych z zakresu przygotowywania wniosków o otrzymanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla różnych  Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie  „ Wszystkie Dzieci Nasze Są”  zgodnie z zapisami w  statucie, jest organizacją pożytku publicznego i może ubiegać się o dofinansowanie prowadzonych działań statutowych zarówno z budżetu jaki jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na prowadzenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz możemy składać wnioski do różnych konkursów na realizację zadań publicznych zlecanych przez JST.

Uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez trenera Rafała Urbasia, nabyliśmy podstawowa wiedzę z zakresu pisania wniosków do ogłaszanych konkursów. Wykorzystanie  zdobytych  informacji i umiejętności Pozwoli nam próbować swych sił w pisaniu i składaniu ofert konkursowych a co za tym idzie  pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność stowarzyszenia.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego pamiętała również o naszym stowarzyszeniu organizując kolejne szkolenia z zakresu pracy, finansowania i rozliczania – księgowości  i zapraszając kolejne osoby z naszego stowarzyszenia. Już w najbliższych dniach kolejne osoby będą się szkolić. Nadmieniamy iż wszystkie te szkolenia i warsztaty są dla nas bezpłatne!

stat4u