Ogromne podziękowania

Ogromne podziękowania!

 

Dzięki zaangażowaniu Armii Ludzi Dobrej Woli i Wielkiego Serca udało się zorganizować w niedzielę 12 lipca  w Rzepienniku Strzyżewskim wielki, charytatywny piknik rodzinny.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na organizację wyjazdu wakacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin nad nasze piękne morze Bałtyckie.

Było to spotkanie wielu  stowarzyszeń, „Nasze Dzieci” z Zalasowej, „ Nadzieja”  z Tuchowa,  „Pod Promykiem”  z Rzuchowej  i oczywiście” Wszystkie Dzieci Nasze Są„. Aktywnie   włączyli  się nasi kochani i dzielni   Strażacy z całej  gminy, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski – Marek Karaś,  GOK,  Dyrekcja, nauczyciele i rodzice  gimnazjum z Rzepiennika Biskupiego, Policja z Ciężkowic  i Tarnowa,  nowo powstałe stowarzyszenie ADSUM w Rzepienniku  Biskupim, Stowarzyszenie  Sołectwa w Turzy, Stowarzyszenie My kobiety z Olszyn, Rada sołecka z Rzepiennika Strzyżewskiego, Służba medyczna, Ochrona Orzeł i wielu, wielu innych.

Oficjalnie informujemy,  iż uzyskany dochód z tej imprezy, jaki w całości przeznaczymy na działalność statutową stowarzyszenia a w szczególności na organizacje wypoczynku dla dzieci  z hasłem – „ Każdy Może Nad Morze”  to kwota 12 393,57zł (dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote)

Tak na szybko, na gorąco wszystkim bardzo serdecznie w imieniu dzieci  i naszym  dziękujemy, a na  szczegółową relację, podziękowania  i ocenę imprezy przez główną organizatorkę,     Panią Prezes Stowarzyszenia „ Wszystkie Dzieci Nasze Są”  – Barbarę Duran zapraszamy już wkrótce.

 

Wacław Walaszek

 

stat4u