II Integracyjna Spartakiada w Szerzynach

 

Im bardziej jesteśmy zanurzeni i pochłonięci czymś czy kimś innym niż my sami, tym bardziej rzeczywiście stajemy się sobą.

(V.E. Frankl „Nieuświadomiony Bóg”)

W niedzielę, 11.10.2015 w Zespole Szkół w Szerzynach odbyła się II Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkół w Szerzynach, Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są” oraz GOK w Szerzynach. Swoim patronatem objął wydarzenie wójt Gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd. Celem spartakiady organizowanej w Zespole Szkół w Szerzynach już po raz drugi jest integracja środowiska szkolnego oraz społeczności lokalnej z osobami dotkniętymi różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz ich rodzicami i opiekunami. W niedzielnym wydarzeniu drogą do wyznaczonego celu stał się sport. Podopieczni stowarzyszenia przy pomocy wolontariuszy mogli wziąć udział w przygotowanych specjalnie dla nich rozgrywkach sportowych prowadzonych przez nauczyciela z Zespołu Szkół p. Michała Mitoraja, po których każdy z uczestników nagrodzony został zwycięskim złotym medalem. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w chwytającej za serce oprawie muzycznej oraz słownej. Poprowadził ją i pełne otuchy słowo wygłosił proboszcz parafii w Szerzynach – ks. Stanisław Świątek. Modlitwę uświetniła orkiestra dęta OSP w Szerzynach oraz zespół muzyczno-wokalny z udziałem nauczyciela muzyki p. Rafała Sokulskiego, dzieci ze stowarzyszenia oraz uczniów szkoły. Inaugurację spartakiady uświetnili swoimi staraniami uczniowie szkół w Szerzynach. Równolegle do rozgrywek sportowych, na zewnątrz toczył się mecz charytatywny o puchar wójta Gminy Szerzyny, który został zlicytowany podczas imprezy. Rozegrały go drużyny z Szerzyn i Olszyn. Możliwość skorzystania z hipoterapii dali właściciele stadnin w Ołpinach i Ryglicach: Mieczysław Solarz i Marek Wójcik. Usługi z zakresu masażu i rehabilitacji świadczyły rehabilitantki z zakładów w Olszynach i Szerzynach. Swoją obecnością wzbogacili spotkanie: prezes stowarzyszenia Antyschematy 2 z Tarnowa (współorganizator), Stowarzyszenie działające przy Domu Dziecka w Rzuchowie „Pod promykiem”, członkowie stowarzyszenia „Nadzieja” z Tuchowa, dyrektorzy okolicznych szkół, wójt gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd i wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski – pan Marek Karaś, radni gminy Szerzyny, dyr. PEFRON w Tarnowie – p. Wiesława Iwaniec oraz Dawid Matura – młody żużlowiec z Tarnowa. Zabawę umilił zespół „Samba” oraz mażoretki ze szkoły w Szerzynach. Uczniowie klasy 2. Szkoły podstawowej wraz z podopieczną stowarzyszenia Anią Sroką nagrodzeni zostali za zwycięstwo w konkursie charytatywnym, „rzeka soku” organizowanym na terenie placówki. Pyszny poczęstunek przygotowali rodzice oraz rada rodziców wraz z pracownikami szkoły. Szereg działań przeprowadzili miejscowi wolontariusze oraz wolontariusze fundacji „Serce dla serca”. Prowadzona była także licytacja, która rozpoczęła się od przekazanych przez młodych małżonków Anie i Radka Nowak z Olszyn, misiów maskotek, które nowożeńcy otrzymali od swych gości weselnych zamiast tradycyjnych kwiatów. Uzyskany z licytacji całkowity dochód – 6230 zł przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane serce i wielki dar swojej obecności – tak cenny dla obu stron. Nie byłby on możliwy bez zaangażowania dyrektora Zespołu Szkół w Szerzynach – pana Wacława Sychty, a przede wszystkim pani prezes stowarzyszenia „Wszystkie dzieci nasze są” – Barbary Duran. Za puentę niech posłużą słowa wielkiego pedagoga, filozofa, a przede wszystkim Człowieka – Jana Pawła II:

Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze. Pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? Odpowiedź dnia dzisiejszego,[…]wskazuje na dwie miary: człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”.

Monika i Stanisław Pikusa

 

 

stat4u