Życzenia noworoczne

Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze. Pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? Odpowiedź dnia dzisiejszego,[…]wskazuje[…]: człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”.

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

Członkowie Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci Nasze Są” pragną wyrazić  najserdeczniejsze podziękowanie  za  okazanie serca w 2015 r

Wierzymy, że wyświadczone nawet w najdrobniejszym geście dobro  zawsze powraca do darczyńcy ze zwielokrotnioną siłą i życzymy, by tak było także w Państwa przypadku.

Na Nowy rok 2016  składamy najserdeczniejsze życzenia, przeżywania  czasu prawdziwego pokoju w sercu, niczym niezmąconej radości oraz doświadczania delikatnego dotyku Boga przychodzącego w postaci bezbronnej Dzieciny. Niech Jego Miłość napełnia  serca  uzdalniając je do prawdziwej miłości –  tej, która „łaskawa jest”, „wszystko przetrzyma” i „nigdy nie ustaje”. ( 1 Kor 13)

stat4u