Wspólny Front

965d7375-4024-4c21-aa11-50d5151babac

„Wspólny Front” to największy interdyscyplinarny projekt kulturalny realizowany prototypowo w województwie małopolskim, bazujący na najlepszych światowych doświadczeniach edukacyjnych takich jak projekt edukacji muzycznej Roberty Guaspari, dla dzieci z nowojorskiego Harlemu czy taneczny, realizowany przez Simona Rattla i Filharmonię Berlińską dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z tego miasta. Projekt realizują wybitne autorytety różnych dziedzin sztuki, we współuczestnictwie dzieci z małych miast, wsi oraz nowohuckich blokowisk. Projekt ma na celu wykształcić formułę, która będzie miała możliwość realizacji w pozostałych regionach Polski. 

 

Projekt Wspólny Frontjest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  


„Wspólny front” to nietypowy projekt, w którym udział brali m.in. wolontariusze z Olszyn. Podczas „Nocy ze Świętym Mikołajem” realizowanej przez stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są” przeprowadzone zostały mini warsztaty. Wolontariusze oraz dzieci i osoby niepełnosprawne mogły wziąć udział w tworzeniu własnej pracy, malowali oni farbami na zdjęciu, tak, aby powstała zupełnie inna, niezwykła ilustracja.

stat4u