Noworoczny koncert „Bóg się mamo nie pomylił…”

Noworoczny koncert „Bóg się mamo nie pomylił…”

30 stycznia w Wiejskim Domu Ludowym w Ołpinach miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są” nauczyciele i wolontariusze z ZSP w Olszynach zorganizowało koncert noworoczny „Bóg się mamo nie pomylił” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej. W uroczystości wzięli udział goście, dzieci i młodzież niepełnosprawna, rodzice, nauczyciele, wolontariusze, społeczność Ołpin, Olszyn i najbliższych okolic. Celem spotkania była integracja osób niepełnosprawnych z naszych okolic z wolontariuszami, okazja do wspólnej zabawy, poznanie siebie i przede wszystkim otwarcie się na drugiego człowieka.
Koncert rozpoczęła Sylwia Niziołek śpiewając piosenkę, którą wzruszyła wszystkich do łez „Bóg się mamo nie pomylił”, Maja Witek pełna energii zaśpiewała pastorałki, dalszą część koncertu urozmaicili wolontariusze z Ołpin, Olszyn, Jodłówki Tuchowskiej, Szerzyn włączając się do wspólnego śpiewu i grze na instrumentach. W końcu nadszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę taneczną, którą prowadził DJ Mateusz Zając z Rzepiennika Biskupiego. Niespodzianką wieczoru była Kapela Ołpińska przygrywająca kolędy, pastorałki oraz piosenki biesiadne. W czasie zabaw animacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy, rodzice mieli okazje na sprawy organizacyjne oraz wspólne pogawędki.
image08

image00

image01

image02

image03

image04

image05

image06

image07
„Dzięki takim spotkaniom dzieci i osoby niepełnosprawne czują się szczególnie doceniane i kochane. Bycie razem w tym szczególnym czasie jest bowiem najważniejsze” – mówią rodzice.
Serdecznie dziękujemy pracownikom WDK Ołpiny i wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie spotkania, które jak się okazało, było doskonałą okazją na integrację środowisk niepełnosprawnych i ich bliższe poznanie.

stat4u