Mieć wyobraźnię miłosierdzia – Gala w Krakowie

BILET DO Watykanu – 8 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Uczniowie gimnazjum z ZSP w Olszynach za projekt „ Bóg się mamo nie pomylił” zdobywają I miejsce  i w nagrodę otrzymali bilet na pielgrzymkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę.

W uroczystości wzięli udział m.in.: wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski  pan Marek Karaś dyrektor ZSP                    w Olszynach pan Stanisław Kozioł, Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer, ks. infułat Bronisław Fidelus wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego- Barbara Dziwisz, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenie Ustawicznego UMWM – Dariusz Styrna oraz Wicedyrektorzy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski.

 

Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Współorganizatorzy:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Barbara Duran

 

Nemo propheta in patria sua…

 

         A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony» (Mk 6,5; Mt 13,57; por. Łk 4,24).

 

Stowarzyszenie „ Wszystkie Dzieci Nasze Są” oficjalnie zostało zarejestrowane w styczniu ubiegłego roku, lecz różnego rodzaju działania prospołeczne były prowadzone przez grupę dorosłych i młodzieży od kilku lat. Chociaż cel był i jest niezmiennie ten sam – pomagać bezinteresownie potrzebującym, chorym, kalekim czy opuszczonym, reakcje społeczne były przeróżne. Wdzięczność i łzy radości tych do których wyciągaliśmy pomocną dłoń, często  była okupiona złymi i krzywdzącymi komentarzami ze strony pojedynczych jednostek, które wyśmiewały czy krytykowały formę pomocy jaką członkowie Stowarzyszenia prowadzili. Z roku na rok, złych głosów było i jest coraz mniej i mam nadzieję że całkiem zanikną.  

Okazją do napisania tych kilku słów jest to co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni. Bardzo szeroka „ grupa ludzi dobrej woli” przez ostatni rok brała świadomie i nieświadomie udział we wspaniałym projekcie pod nazwą „ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.  Nie wymieniamy nikogo z osobna gdyż jest to prawdziwa armia dobrych ludzi, instytucji a przede wszystkim młodych wolontariuszy! I nikt kto się w pomaganie innym angażuje, nie robi tego dla pochwał, nagród czy sławy. Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” jest corocznie prowadzony przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Województwo Małopolskie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. „Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy ‘dawali świadectwo miłosierdzia’ oraz na  nauczanie papieża Franciszka”. Jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 r., wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Jana Pawła II, wielkiego Małopolanina i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych. Od 2007 r. zrealizowano osiem edycji małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 38 tys. uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.

Udział naszej młodzieży, wolontariuszy w tym projekcie był  koordynowany  przez dyrekcję i grono pedagogiczne   Zespołu Szkół w Olszynach, a zwłaszcza  Barbarę Duran oraz wspierany  przez  Wójta Gminy Rzepiennik i wielu innych ludzi.  

W dniu 08.06.2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła  się uroczysta gala kończąca IX edycję projektu „ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”  w trakcie której nagrodzono najlepszych uczestników. Byłem dumny mogąc uczestniczyć w tym wydarzeniu. Byłem dumny i wzruszony  widząc jak wolontariusze z Olszyn, oraz  dyrektor  Stanisław Kozioł, Barbara Duran, Halina Duran jako koordynatorzy i opiekunowie grupy odbierają gratulacje i główną nagrodę  – ogromny, symboliczny bilet do Rzymu!

Sukces ten ma dla mnie wymiar historyczny. Bez znajomości, bez kumoterstwa, bez lobbowania, obcy zespół jury obiektywnie ocenił i przyznał główną nagrodę dla uczestników projektu z Olszyn!. Ponadto chciałbym podkreślić jeszcze jeden aspekt, dla mnie osobiście bardzo wyraźnie podkreślający bezinteresowność i życzliwe wsparcie wyrażone w postaci obecności na tejże uroczystej gali zarówno Pani Haliny Witek z niepełnosprawną córką Marysią, Państwa Grażyny i Andrzeja Leśnicckich  z maleńkim Jasiem, a także  wójta  Marka Karasia.

Wszyscy powinniśmy być dumni że w naszej małej społeczności jest tak wielkie grono dorosłych i młodzieży którzy czyniąc coś  dla innych są za to nagradzani a jednocześnie nadal pozostają sobą  –  DOBRYM CZŁOWIEKIEM. Święty  Jan Paweł II nazwał młodzież przyszłością i nadzieją świata, my mając taką wspaniałą młodzież możemy ze spokojem i wiarą patrzeć w przyszłość.  

Dumny uczestnik.

Miłosierdzie 289 Miłosierdzie 282 Miłosierdzie 283 Miłosierdzie 285 Miłosierdzie 286

stat4u