„Krok do przodu na końskim grzbiecie”

40414473_301491703766500_6547470741292449792_n

logo I logo 2Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasze Są, które w ramach swojej działalności zajmuje się pomocą  społeczną  m.in. w obszarze wspierania dzieci i osób z niepełnosprawnością.  Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w obszarze kilku gmin- Rzepiennik Strzyżewski , Szerzyny , Tuchów. Pomoc niesiemy  miedzy innymi poprzez  organizowanie spotkań integracyjnych, wspólnych wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, czy też organizowanie różnych  zajęć                        kulturalno- rozrywkowych i zajęć z hipoterapii.

Inicjatywa projektu  realizowana była  w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Wsparcia Ekonomi Społecznej- subregion Tarnowski przy Wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jaki realizowaliśmy  od  12.03.2018 do  10.07.2018 roku polegał na przetestowaniu oferty odpłatnej. Pomysłem była oferta prowadzenia zajęć z hipoterapii  w Olszynach dla chętnych dzieci  z sąsiednich gmin . Prowadziło ją dwóch  instruktorów , jeden z nich  uzyskał kwalifikacje  w ramach projektu. Koni do zajęć  z hipoterapii udostępniało nam Stowarzyszenie „Olimp”  ze Skrzyszowa.  Chętni  rodzice w raz ze swoimi dziećmi nadal  mogą uczestniczyć na zajęciach z hipoterapii  przy asyście najlepszych specjalistów-  instruktorów  hipoterapii. Organizowanie  zajęć  z hipoterapii to kolejne nasze działanie  na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

                                                                                                                                       Barbara Duran

                  Cudowne chwile, niesamowite przeżycia i ogromne emocje towarzyszyły dzieciom , które wzięły udział w przejażdżkach konnych  połączonych wraz z zajęciami hipoterapii .Przepiękne konie , cudowni opiekunowie,  wraz z specjalistami  poprowadzili zajęcia hipoterapii  poprzez zabawę. Pokazali dzieciom jakimi przyjaciółmi  są i  mogą być  konie. Jak obcowanie z  koniem  może odblokować wnętrze i przełamać strach u dziecka. Dzieci z którymi jest utrudniony jest  kontakt, dzięki tym pięknym zwierzętom odkrywają świat w innych barwach. Mija  stres, znikają obawy i strach dzięki niemal magicznej mocy końskiego przyjaciela. Tak właśnie odbierane są  przez dzieci.  Stają się jednością  i dzieje się coś niesamowitego  .Na końskim grzbiecie dosłownie płyną  w szczęściu.  Dzieci  uwolnione od swoich słabości, nie tylko wykonują  wszystkie polecenia terapeuty , ale również same nawiązują kontakt  ze zwierzęciem. Same wydają im polecenia i  unoszone  płyną jak po wodzie. Szczęście podopiecznych i oraz ich rodziców jest bezcenne. Niektórzy uważają , że  zajęcia  z hipoterapii wcale nie dają efektu ani żadnej korzyści. To nieprawda. My to już wiemy na pewno.

Hipoterapia to zajęcia, dzięki którym dzieci otwierają swoje wnętrze . To nie tylko zwykłe przejażdżki , to cały ogół zabiegów terapeutycznych.  To właśnie koń ma tę  niesamowitą moc  hipoterapeutyczną. To on jest dla tych potrzebujących dzieci jak wróżka z bajki  dzięki, której zapominają o swojej chorobie i niedoskonałościach.

                                                                                                                                        Kinga Bęben

40330436_955870527929976_5658109921984512000_n 40355754_304541687007899_5603719667328745472_n (1) 40357195_317813309022737_7441415102454038528_n 40376890_1898716050196017_6933534880399622144_n 40379663_295502467912245_1107558420803747840_n 40393546_241678526546261_2302465163464278016_n 40398624_279543572648475_7399707478201466880_n 40398669_252518778736739_4530690481482366976_n 40402580_264232641078771_7608952344922816512_n 40411044_1130294393790643_3013371508962623488_n 40414473_301491703766500_6547470741292449792_n 40444275_460799051081090_2268794801707024384_n 40452052_2148634242043704_8290478249373335552_n (1) 40452052_2148634242043704_8290478249373335552_n 40505599_500856220385670_3545979837720035328_n

stat4u