PROJEKT

projekt ekonomiii

POSZERZENIE OFERTY O WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU NA IMPREZY PLENEROWE

projekt ekonomiii

 

Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasze Są, które w ramach swojej działalności zajmuje się pomocą  społeczną  m.in. w obszarze wspierania dzieci i osób                           z niepełnosprawnością.  Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w obszarze kilku gmin- Rzepiennik Strzyżewski , Szerzyny , Tuchów. Pomoc niesiemy  miedzy innymi poprzez  organizowanie spotkań integracyjnych, wspólnych wycieczek, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, czy też organizowanie różnych  zajęć    kulturalno- rozrywkowych i zajęć z hipoterapii.

Inicjatywa projektu  realizowana była  w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Wsparcia Ekonomi Społecznej- subregion Tarnowski przy Wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego w zakresie wyrównywania szans dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej pobudzi aktywność ludzi ze środowisk wiejskich. Wzmocni i wzbogaci ofertę ekonomiczną poprzez usługę wypożyczania sprzętu na imprezy plenerowe . Zwiększy efektywność samego stowarzyszenia oraz pomoże wspierać inicjatywy lokalne w organizowaniu takich imprez .Zastosowanie i zdiagnozowanie potrzeb posłuży do poprawy funkcjonowania stowarzyszenia w zakresie ekonomizacji i pozwoli na trwałe wpisać do działań ofertowych.

Ekonomizacja działalności stowarzyszenia „ Wszystkie Dzieci Nasze Są” poprzez przetestowanie oferty wypożyczania sprzętu  maszyny do popcornu  i waty cukrowej na imprezy plenerowe.

 

stat4u