O nas

Stowarzyszenie „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
z siedzibą w miejscowości Olszyny, a działające na rzecz dzieci i osób  z niepełnosprawnością  i dzieci potrzebującychj różnego rodzaju pomocy;  zamieszkujących na terenie naszej Gminy – Rzepiennik Strzyżewski, oraz na terenie Gmin sąsiadujących czyli Szerzyny, Tuchów, Gromnik, Ciężkowice.

Jesteśmy obecnie stowarzyszeniem, a wcześniej działając jako grupa inicjatywna, z głównym animatorem, człowiekiem o ogromnym sercu i kobietą „ORKIESTRĄ” Panią Barbarą Duran. Wraz z armią wolontariuszy i ludzi dobrej woli, staraliśmy się na miarę własnych możliwości i środków pomagać doraźnie dzieciom niepełnosprawnością. Były to spontanicznie organizowane akcje, zbiórki i imprezy charytatywne dzięki którym udało  się wiele dobra dla potrzebujących uczynić.

Zawsze udawało się nam pozyskać ofiarodawców, sponsorów, wolontariuszy oraz wielu ludzi którzy wspierali nas zarówno finansowo, wkładem własnej pracy czy chociaż dobrym słowem. Jak wielkie są potrzeby w tej materii, może świadczyć fakt iż w samej tylko naszej Gminie- Rzepiennik Strzyżewski wiemy o ponad stu osobach wymagających pomocy i  którym staramy się pomagać.

Jak wszystkie stowarzyszenia, tak i nasze działa na zasadach „non profit” więc każda  złotówka ofiarowana przez ludzi dobrego serca jest przeznaczona na nasze dzieci wymagające pomocy materialnej, pedagogicznej;  rehabilitacji, leczenia, konsultacji, czy zorganizowanego wypoczynku.

Naszą sowitą zapłatą jest radość i uśmiech jakie dzięki naszym działaniom, widzimy u dzieci i ich rodziców   którzy są jak ciche Anioły, które podnoszą swoje dzieci gdy zapominają jak latać.

 Co roku  staramy się o środki dostępne z funduszy przeznaczonych zarówno przez  nasze Państwo jak władze samorządowe – zaprzyjaźnionych gmin i z funduszy jakie umożliwia Polsce  członkostwo w Unii Europejskiej..

Dzięki zebranych środków finansowych podopieczni mogą ze swoimi najbliższymi spędzać czas na turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach w różnych ośrodkach  w Polsce.

Dziękujemy wszystkim ( a wymienić ich nie sposób, gdyż jest to ogromna rzesza dobrych ludzi) są to „NASZE ANIOŁY” .

W  IMIENIU WŁASNYM I NASZYCH PODOPIECZNYCH – DZIĘKUJEMY ZA WASZE OGROMNE SERCE!

stat4u