O nas

Stowarzyszenie „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”   z siedzibą w miejscowości Olszyny, a działające na rzecz dzieci i osób dorosłych dotkniętych upośledzeniem, czy kalectwem, pochodzących z „trudnych” rodzin, i rodzin dysfunkcyjnych;  zamieszkujących na terenie naszej Gminy – Rzepiennik Strzyżewski, oraz na terenie Gmin sąsiadujących czyli Szerzyny, Tuchów, Gromnik;

z radością informuje iż udało się nam zarejestrować oficjalnie naszą działalność!

Jesteśmy obecnie stowarzyszeniem, a wcześniej działając jako grupa inicjatywna, z głównym animatorem, człowiekiem o ogromnym sercu i kobietą „ORKIESTRĄ” Panią Barbarą Duran. Wraz z armią wolontariuszy i ludzi dobrej woli, staraliśmy się na miarę własnych możliwości i środków pomagać doraźnie dzieciom niepełnosprawnym. Były to spontanicznie organizowane akcje, zbiórki i imprezy charytatywne dzięki którym udało  się wiele dobra dla potrzebujących uczynić.

Zawsze udawało się nam pozyskać ofiarodawców, sponsorów, wolontariuszy oraz wielu ludzi którzy wspierali nas zarówno finansowo, wkładem własnej pracy czy chociaż dobrym słowem. Jak wielkie są potrzeby w tej materii, może świadczyć fakt iż w samej tylko naszej Gminie- Rzepiennik Strzyżewski wiemy o ponad stu osobach wymagających pomocy i  którym staramy się pomagać.

Jak wszystkie stowarzyszenia, tak i nasze działa na zasadach „non profit” więc każda  złotówka ofiarowana przez ludzi dobrego serca jest przeznaczona na nasze dzieci wymagające pomocy materialnej, pedagogicznej;  rehabilitacji, leczenia, konsultacji, czy zorganizowanego wypoczynku.

Naszą sowitą zapłatą jest radość i uśmiech jakie dzięki naszym działaniom, widzimy u dzieci które ciężko los doświadczył.

Obecnie udało się stowarzyszenie zarejestrować, wobec tego możemy starać się o środki dostępne z funduszy przeznaczonych zarówno przez nasze Państwo jak i z funduszy jakie umożliwia Polsce  członkostwo w Unii Europejskiej.

Dziękujemy wszystkim ( a wymienić ich nie sposób, gdyż jest to ogromna rzesza dobrych ludzi) są to „NASZE ANIOŁY” .  Ich lista powstanie niebawem ☺

W  IMIENIU WŁASNYM I NASZYCH PODOPIECZNYCH – DZIĘKUJEMY ZA WASZE OGROMNE SERCE!

stat4u